Fasanlunden

Velkommen til vores hjemmeside.

Vi håber, at du finder den inspirerende.


Vi er en andelsforening bestående af 34 andele, fordelt på 17 dobbelthuse.


Vores forening er opbygget omkring gensidig tillid, fælles indsats og godt naboskab.Andelsboligforeningen Fasanlunden © 2021